ស្រាប់អ្នកចូលចិត្តប្រលែងជាមួយសត្វឆ្កែ សូមមើលជាគម្រូរទុកជាមេរៀនថ្ងៃក្រោយ

0
387

មនុស្សម្នាក់ៗមានចំណង់ចំណូលចិត្តកាស្រលាញ់ផ្សេងៗគ្នាទៅលើសត្វចិញ្ចឹម អ្នកខ្លះស្រលាញ់ខ្លាឃ្មំ អ្នកខ្លះស្រលាញ់ឆ្មា ខ្លះស្រលាញ់ខ្លា អ្នកខ្លះស្រលាញ់បក្សី ឬស្រលាញ់ឆ្កែ ឬសត្វផ្សេងៗទៀត តែត្រូវគិតថាសត្វគ្រប់ទាំងអស់មិនប្រាកដថាអាក្រក់ ឬល្អទាំងអស់នោះទេ សំខាន់យើងកុំទុកចិត្តលើវាពេក វាអាចនាំអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងវិញទេ។

ថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គមមួយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌា ដែលក្មេងស្រីម្នាក់គាត់បានប្រលែងលេងជាមួយសត្វជាទីស្រលាញ់របស់គាត់នោះគឺជាសត្វឆ្កែរ ដ៏កាចសាហាវ ដោយសាគាត់ទុកចិត្តពេក គិតថាសត្វនេះនឹងមិនធ្វើអ្វីគាត់ទេ ព្រោះសត្វនេះគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកម្លេះ តែមិនដឹងថាហេតុអ្វីថ្ងៃនេះសត្វនេះបានធ្វើអោយគាត់មានរបូសខ្លាំងដោយសា ឆ្កែរបស់គាត់នេះបានខាំគាត់វិញនៅពេលគាតប្រលែង។ នេះដូចជាមេរៀនទុកជាបទពិសោធសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វ ចូលអ្នកកុំទ្វេសប្រហែល ជាមួយវាអោយសោះ ព្រោះវានឹងនាំគ្រោះដល់យើងវិញុនៅថ្ងៃណាមួយដូចក្មេងស្រីនេះ៕